Interim- en
verandermanagement


Project- en procesmanagement

Fusie en
schaalvergroting


Postbus 75
2060 AB Bloemendaal

telefoon  
mobiel
telefax

023-5254044
06-51177308
023-5279165

Van Pinxteren
Interim & Advies is
gecertificeerd lid van
de Orde van
organisatiekundigen
en adviseurs.
    Project- en procesmanagement / verbeteren bedrijfsvoering

  • Verandermanager voor De Nieuwe Agenda, Zorggroep De Stromen, Rotterdam
  • Concerncontroller ROC Utrecht, Utrecht
  • Projectmanager centrale diensten ROC Nova College, Heemstede
  • Projectmanager invoering outputfinanciering in opdracht van Slachtofferhulp Nederland en het Ministerie van Justitie
  • Projectmanager ontwikkeling controlfunctie voor het Ministerie van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer en voor de gemeenten Breda, Haarlem en Zoetermeer
  • Voorzitter gemeentelijke klankbordgroep herinrichting dienst Ruimte en Groen en Grondbedrijf, gemeente Sliedrecht
  • Projectmanager doelmatigheidsonderzoek organisatie provincie Brabant