Interim- en
verandermanagement


Project-
en procesmanagement

Fusie en
schaalvergroting

Postbus 75
2060 AB Bloemendaal

telefoon  
mobiel
telefax

023-5254044
06-51177308
023-5279165

Van Pinxteren
Interim & Advies is
gecertificeerd lid van
de Orde van
organisatiekundigen
en adviseurs.
  Project- en procesmanagement / fusie en schaalvergroting

 • Projectmanager Versterking Brandweer in zeven regionale brandweerkorpsen
 • Projectmanager fusie van drie FIOM instellingen in Amsterdam
 • Projectmanager gemeentewording Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders / gemeente Almere
 • Projectmanager onderzoek draagvlak Landelijk Steunpunt Natuur- en Milieu Educatie (LSNME) in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 • Projectmanager ontwikkeling werkgelegenheidsfonds voor langdurig werkelozen voor de 4 grote steden in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Projectmanager privatisering dienst Verkeer en Vervoer in opdracht van de provincie Zuid-Holland
 • Evaluatie informatica stimuleringsplan INSP in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
 • Herstructurering tweedelijns pluimveegezondheidszorg in opdracht van Stichting Gezondheidszorg voor Dieren, Ministerie van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer in Den Haag
 • Projectmanager marktgericht uitwerken Bestuursacademie Utrecht
 • Ontwikkelen en invoeren procesgerichte organisatie Energiebedrijf Haarlem
 • Projectmanager reorganisatie gemeenten Heemstede, Hillegom, Strijen en Prinsenbeek