Interim- en verandermanagement

Bedrijfsvoering

Project- en
procesmanagement


Postbus 75
2060 AB Bloemendaal

telefoon  
mobiel
telefax

023-5254044
06-51177308
023-5279165

Van Pinxteren
Interim & Advies is
gecertificeerd lid van
de Orde van
organisatiekundigen
en adviseurs.
Verandermanagement is een vorm van interim-management, waarbij de manager zowel de zorg heeft voor de continu´teit van de huidige organisatie, als voor een geplande verandering. De verandermanager zal daartussen evenwicht moeten bewaren. Van Pinxteren Interim & Advies beschikt over de juiste kennis en ervaring om uw organisatie door een verandering heen te leiden. Onze verandermanager is onafhankelijk, deskundig en staat open voor de signalen van de omgeving.

De verandermanager gebruikt de startperiode om samen met de opdrachtgever en de organisatie vast te stellen op welke wijze en onder welke condities de lopende en veranderkundige werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Deze periode eindigt met een door de verandermanager opgesteld plan van aanpak. Na bespreking en goedkeuring door de opdrachtgever, dient dit plan als definitief plan van uitvoering.

De opdracht wordt afgerond met een evaluatierapport aan de opdrachtgever, waarin wordt teruggekeken op de resultaten en de bevindingen tijdens de opdracht. Het rapport mondt uit in een aantal aanbevelingen, ter behoud van hetgeen in gang is gezet en met het oog op de toekomstige rol en het functioneren van de opvolger van de verandermanager.

Belangrijke slaag- en faalfactoren voor verandermanagement:
  • Investeren in de relatie met de opdrachtgever
  • Investeren in lijn- en projectorganisatie
  • Investeren in deskundigheid
  • Elimineren van 'oude' sleutelfiguren
  • Zichtbaar maken van resultaten
  • Zorgen voor tijdige overdracht aan opvolger

Van Pinxteren Interim & Advies vult het gat dat ontstaat door het onverwachte vertrek van de directeur Bedrijfsvoering van de Raad voor de Kinderbescherming. Dat dit vertrek plaatsvindt tijdens de begrotingsvoorbereiding voegt een extra dimensie aan de opdracht toe. Zeker omdat door de terugloop van de middelen van de rijksoverheid, een ombuigingsoperatie moet worden ingezet. Naast het voeren van de regie van deze operatie wordt tevens een geschikte vaste opvolger gezocht en ingewerkt.